Значення категорій ринку в маркетингових дослідженнях

Одним з головних напрямів проведення маркетингових досліджень є маркетингові дослідження ринку. В основу їх проведення покладено ідею необхідності глибокого розуміння тих процесів, які постійно відбуваються в середовищі бізнесу підприємства. Адже відомо, що ринок в цілому характеризується постійними коливаннями його базових параметрів, які формуються під одночасним впливом багатьох, часто різноспрямованих тенденцій розвитку.

Певні, в результаті проведеного дослідження ринку, тенденції його розвитку відкривають перед підприємством нові можливості. При цьому, також підвищується адаптивність системи маркетингу підприємства до цих ринкових змін, що дає можливість отримання додаткових конкурентних переваг та досягнення тих цілей, які були сформульовані в маркетинговій стратегії підприємства.

Саме тому, перш за все, потрібно глибоке розуміння самої категорії ринку для визначення особливостей проведення дослідження ринку або вимірювання окремих його параметрів і характеристик.

У маркетинговій літературі ринок визначають як сукупність всіх реальних і потенційних покупців товару. Ринок - це інститут або механізм, який об'єднує покупців і продавців, де покупці хочуть і можуть щось придбати, а продавці зацікавлені в продажу товарів і згодні на обмін.

Втім, таке визначення ринку є досить загальним і з позицій проведення дослідження ринку потребує певних уточнень. Враховуючи це, виділяють такі різновиди ринку.

Потенційний ринок - сукупність покупців, які виявляють достатній рівень зацікавленості до конкретного ринкового пропозицією.

Цей ринок визначає основний напрямок розвитку маркетингової діяльності підприємства на перспективу і є відправною точкою щодо визначення портрета споживача його продукції. Найважливішими напрямами маркетингових досліджень потенційного ринку виступають також дослідження рівня усвідомлення споживачами певної потреби або міри задоволеності наявними товарними пропозиціями конкурентів.

Доступний ринок - це сукупність покупців, які не тільки виявляє зацікавленість (тобто споживчі запити), але і мають достатній дохід і доступ до конкретного ринкового пропозицією.
Отже, доступний ринок істотно відрізняється від потенційного ринку завдяки забезпеченості необхідними для придбання певної продукції ресурсами. Однак з розвитком сучасних технологій продукція, яку пропонують споживачам, все більше ускладнюється.

Тому, аналізуючи ринок, іноді досліднику потрібно враховувати не тільки є ресурси споживача або рівень його зацікавленості певних товарних пропозицією. У деяких випадках істотною ринковою параметром виступатиме необхідність певної підготовки до споживання такої продукції.

Тому в маркетингу виділяють таку категорію ринку, як кваліфіковано доступний ринок.

Кваліфіковано доступний ринок - це сукупність споживачів, які проявляють зацікавленість, мають достатній дохід, доступ до конкретного ринкового пропозицією, а також необхідну кваліфікацію для його споживання (наприклад, правову можливість придбати).

Показовим тут є ринок автотранспорту, де істотним обмеженням щодо купівлі виступає не тільки дохід споживача, але і своя попередня підготовка до споживання даного продукту разом з певними обмеженнями правового характеру (наприклад, вік).

Також, в процесі дослідження ринку виділяє цільовий ринок підприємства. Цільовий ринок це частина кваліфіковано доступного ринку, обрана підприємством для подальшої діяльності.

Цільовий ринок підприємства - це одне з головних маркетингових понять. Власне, він характеризує основний напрямок концентрації корпоративних ресурсів під час здійснення виробничо-господарської та маркетингової діяльності за умов конкуренції. Визначення цільового ринку вимагає від підприємства всебічного розуміння потреб його представників, чіткого визначення портрету цільового споживача, а також тієї споживчої цінності, яку несе ринку його конкретне товарну пропозицію.

Ринок проникнення - це сукупність покупців, які вже купують товари певного підприємства.

Ринок проникнення визначає головний споживчий капітал підприємства. Адже відомо, що залучення одного нового споживача буде завжди коштувати підприємству значно дорожче, ніж співпраця та партнерські відносини з наявними споживачами.

Тому ця категорія буде визначати для підприємства коло дослідницьких функцій, пов'язаних з постійним моніторингом навколишнього середовища бізнесу. Тематика маркетингових досліджень ринку в такому випадку буде стосуватися найширшого кола питань: від дослідження рівня лояльності до певної торгової марки і намірам здійснення наступної покупки до оцінювання ефективності конкретних маркетингових заходів підприємства порівняно з конкурентами.

Таким чином, можна прийти до висновку, що сама категорія ринку в цілому є надзвичайно важливою для проведення маркетингових досліджень ринку. При цьому аналіз її різновидів дає можливість, по-перше, глибше дослідити особливості тих важливих характеристик, якими він наділений. По-друге, стає можливим більш чітке визначення головних рис його суб'єктів, і насамперед - споживачів.

© 2008-2016 Cлав-Консалтинг.

Створення сайту - Twid

Корисні посилання
 
м. Київ, пр-кт Голосіївский, 132 (пр-кт 40 ліття Жовтня), 14 поверх, оф. 35
(093) 286-01-47
(044) 229-79-10