Управління стратегією на агресивних ринках

У сьогоднішній агресивної ринкової середовищі на плаву може залишитися тільки динамічний і активний бізнес, що володіє значущими конкурентними перевагами. У таких умовах завданням стратегічного управління буде знаходження і закріплення ринкових переваг компанії за рахунок аналізу, спроб і розчарувань, галузевої та управлінської експертизи.

Для успіху в стратегічній менеджменті однаково важливі і розробка стратегії розвитку, і якість її реалізації. При цьому саме реалізації стратегії є найскладнішим елементом стратегічного управління. Для того щоб досягнення поставлених стратегічних цілей було більш імовірним необхідно дотримуватися декількох рекомендацій.

Для початку, важливо розроблятися реалістичну стратегію. Розробка стратегії це відповідальний і складний процес. Якщо вибрати помилкову стратегію буде вже не важливо, наскільки швидко ви рухаєтеся, в будь-якому випадку весь процес не принесе бажаних результатів. Для визначення вірної стратегії необхідно володіти повними знаннями про зовнішнє середовище підприємства, силах, що впливають на його діяльність, перспективи розвитку ринку і, при цьому, існуючі можливості фірми. Правильна стратегія повинна зуміти співвіднести існуючі бажання і цілі компанії з її реальними можливостями. Тільки в таких умовах можна правильно визначити напрямок, в якому необхідно рухатися компанії.

Другим важливим моментом у реалізації стратегії компанії є зберігати вибраний стратегічний фокус. У різних ситуаціях для різних компаній цей фокус може бути різним. Наприклад, у фокусі може бути задача щодо ефективної логістики або якості сервісу. Вибране місце, на якому необхідно зосередити увагу визначає основні критерії для прийняття управлінських рішень і реакції на можливості і ризики.

У вмілому стратегічному управлінні дуже важливе розуміння того, що цінним нематеріальним активом компанії є її відносини з клієнтами, партнерами і особистим персоналом. Управління ставленням із зацікавленими бізнес особами потрібно формувати на основі балансу, як відносини з боку кожного учасника, так і компанії в цілому. Необхідно розуміти, що відносини всередині організації та із зовнішніми контактними аудиторіями забезпечують імідж компанії і положення в очах громадськості.

Реалізація стратегії компанії в агресивній бізнес середовищі пов'язана з впровадженням організаційних змін, які виступають відповіддю на існуючі загрози і можливості. Раціональні зміни дозволяють оперативно реагувати на умови зовнішнього і внутрішнього середовища фірми. Це підвищує особисту і колективну ефективність.

У стратегічному менеджменті завжди потрібно пам'ятати «кадри вирішують все». Певне ставлення до персоналу, відповідна корпоративна культура відіграють найважливішу роль в розвитку і успішності бізнесу.

У висновку хочеться зазначити, що розробка і реалізація конкурентної стратегії в складному і агресивному ринку значно залежить від професійності та винахідливості управлінця. Особистість керівника це головний фактор успіху в будь-якому стратегічному менеджменті.

© 2008-2016 Cлав-Консалтинг.

Створення сайту - Twid

Корисні посилання
 
м. Київ, пр-кт Голосіївский, 132 (пр-кт 40 ліття Жовтня), 14 поверх, оф. 35
(093) 286-01-47
(044) 229-79-10