Головні джерела інформація для дослідження ринкової кон'юнктури (частина 2)

При дослідженні ринкової кон'юнктури фахівця-досліднику потрібно пам'ятати, що цю і будь-яку іншу вторинну інформацію збирають і для інших цілей. Тому в межах здійснення конкретного маркетингового дослідницького проекту важливо передбачати розробку форм таких додаткових або похідних даних, які б відповідали поточним цілям і висвітлювали сутність досліджуваних явищ.

Крім цього, інформація, яка потрібна для маркетингового дослідження кон'юнктури ринку, може міститися у звітах інших підрозділів підприємства, наприклад, відділів збуту, логістики, планового відділу. Вкрай важливим джерелом кон'юнктурної інформації виступають посередницькі структури, яких підприємства залучають до роботи в каналах розподілу і які безпосередньо контактують з представниками цільового ринку підприємства.

Якщо перед дослідником постає завдання проведення дослідження ринку з метою визначення перспективних напрямків її розвитку, дуже цінним джерелом інформації будуть виступати спеціалізовані виставки, ярмарки та конференції. Під час їх проведення робиться можливим безпосередній контакт з персоналом фірм-конкурентів, з їх продукцією та офіційної звітністю.

З метою вирішення такого пошукового завдання корисно проводити експертні дослідження серед управлінського персоналу або керівного складу власного підприємства. У деяких випадках, наприклад в ходу пошукових за характером досліджень ринкової кон'юнктури, корисним буде використання методів мозкового штурму або методу Дельфі. Загальна мета, якої намагатимуться досягти дослідники в такому випадку, полягатиме в отриманні від групи фахівців узгодженої думки з приводу досліджуваної проблематики. Характер отриманої таким способом інформації переважно буде описовим, але такі дослідження можуть виявитися єдиним джерелом доступної інформації, якщо, наприклад, неможливо отримати безпосередньої інформації про досліджуване явище. Основою цього буде виступати кваліфікація і досвід роботи на певному ринку провідних фахівців компанії з різних структурних підрозділів.

Таким чином, дослідник зможе отримати узагальнену думку експертів не тільки щодо поточного стану кон'юнктури (як певного товарного ринку, так і загальноекономічної кон'юнктури), а й щодо перспектив або прогнозних напрямів її розвитку в майбутньому. При цьому варто відзначити, що питання прогнозування кон'юнктури ринку детальніше будуть розглядатися далі.

Іноді в процесі кон'юнктурних досліджень ринку підприємства доведеться приймати рішення про проведення спеціалізованих досліджень. Отримана таким чином інформація буде мати характер первинної. Прикладами цього є вибіркові опитування покупців у попередньо відібраних торгових мережах за тематикою кон'юнктурних оцінок, а також торговельному або управлінському персоналу посередницьких організацій.

У деяких випадках, також корисними можуть виявитися ринкові спостереження, зокрема за цінами, діям конкурентів і методам просування продукції. При цьому ряд важливих функцій може виконувати система мерчандайзингу підприємства, адже головне завдання його полягає не тільки в успішній презентації товару в торгових мережах і забезпеченні його оперативного постачання, а й у налагодженні тривалих і ефективних комунікацій з такими мережами.

Описаним вище цілям збору кон'юнктурної інформації служать періодичні панельні дослідження споживачів. Прикладами тематики таких досліджень можуть бути дослідження щодо структури споживчих витрат на окремі види продукції (товарні категорії), інфляційних очікувань, загальної вартості життя тощо. При цьому дослідники розробляють спеціальні форми (щоденники тощо) для фіксації необхідної інформації, які пропонують заповнити окремим членам панелі. Втім, такі дослідження переважно проводять спеціалізовані дослідні установи, тому зацікавлені в такій інформації підприємства можуть оформити передплату на її отримання.

© 2008-2016 Cлав-Консалтинг.

Створення сайту - Twid

Корисні посилання
 
м. Київ, пр-кт Голосіївский, 132 (пр-кт 40 ліття Жовтня), 14 поверх, оф. 35
(093) 286-01-47
(044) 229-79-10