Головні джерела інформація для дослідження ринкової кон'юнктури (частина 1)


У процесі дослідження ринкової кон'юнктури (особливо загальноекономічної) фахівцям проводять дослідження потрібна інформація переважно вторинного характеру. У даній статті ми розглянемо можливі джерела отримання такого роду інформації.

Для дослідження ринку, як один з варіантів, можна отримати інформацію з державної статистичної звітності. У таких документах містяться дані щодо широкого кола макроекономічних показників. Вони доступні у відповідних державних закладах. У нашій країні це Держкомстат, Держзовнішінформ і тому подібні установи. Оперативну інформацію щодо стану економічної кон'юнктури України збирають і обробляють в НДІ статистики Державного комітету статистики України та щоквартально публікують у бюлетені економічної кон'юнктури.

Також, матеріали для дослідження ринку утримуватися в офіційних установах та органах влади, які суттєво впливають на структуру виробництва в національній економіці, а також на структуру доходів і витрат. До них можна віднести укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, галузевих міністерств і відомств, НБУ тощо.

Крім пошуку та аналізу макроекономічних показників, інформація для дослідження може описуватися в динаміці показники обсягів виробництва (зокрема продукції окремих галузей), оптовому і роздрібному товарообігу (у натуральному і грошовому вираженні), оптових і роздрібних товарних запасах, а також показниках фінансової, грошово- кредитної і тому подібних систем економіки країни.

Отримати таку інформацію, і щодо окремих ринків, сегментів, конкурентів чи споживачів, можна скориставшись спеціальною Довідкової літературою періодикою, матеріалами спеціалізованих сайтів Інтернету, спеціальними галузевими базами даних.

У дослідженнях кон'юнктури можуть бути корисними періодичні огляди ринків. Вони дозволять визначити власну частку ринку і динаміку її розвитку, характер і особливості попиту та пропозиції, місткість ринку та іншу, важливу для здійснення маркетингової діяльності підприємства, інформацію.

Розглядаючи питання щодо джерел необхідної для кон'юнктурного аналізу інформації, окремо слід відзначити можливість використаний для цієї мети внутрішньо фірмової звітності. Справа в тому, що будь-яке підприємство періодично готує для органів державної статистики ряд форм звітності (бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, про основні показники діяльності підприємства, звіт про дебіторську та кредиторську заборгованість тощо). Крім цього, великі промислові підприємства готують звіти щодо руху грошових коштів, власного капіталу, а також примітки до фінансової звітності. Цікавим джерелом такої інформації можуть виявитися системи управлінського та податкового обліку підприємства. Всі підприємства і організації надають органам державної статистики такі звіти про свою діяльність за єдиною формою і в єдиний термін.

Отже, зведена інформація є на всіх рівнях державного управління, де її можна отримати для вивчення ринку. Особливо цікавими є дані, що характеризують обсяги виробництва і постачання товарів у сферу товарного обігу, дані про асортиментних зміни в виробленої продукції, зміни технологічної складової суспільного виробництва тощо.

Важливими для вивчення ринку, також є дані торговельної статистики, що містять відомості про запаси товарів у торгівлі і в посередницьких структурах на початок і кінець звітного періоду, про надходження товарів за звітний період і власне про реалізацію товарів.

© 2008-2016 Cлав-Консалтинг.

Створення сайту - Twid

Корисні посилання
 
м. Київ, пр-кт Голосіївский, 132 (пр-кт 40 ліття Жовтня), 14 поверх, оф. 35
(093) 286-01-47
(044) 229-79-10